CLB Nhà Ngân Hàng Tương Lai - TBC thông báo về cơ cấu tổ chức mới

Written by Tomorrow Bankers Club on . Posted in Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức của CLB Nhà Ngân Hàng Tương Lai – TBC bao gồm những ban sau:

       1. Ban Chủ Nhiệm

      2. Ban Tổ Chức

      3. Ban Truyền Thông

      4. Ban Đối Ngoại 

      5. Ban Kỹ thuật

      6. Ban Nhân sự

     

Sáu ban trên sẽ cùng nhau họp bàn và thống nhất kế hoạch xây dựng hướng đi sắp tới cho CLB, cùng giúp đỡ nhau để đưa TBC ngày một vững vàng và phát triển. Dựa vào nguồn nhân lực hiện có, BCN và K18, K19 đã bầu ra những con người phù hợp nhất để nắm giữ vị trí trưởng ban, phó ban. Cụ thể: 

Ban Tổ Chức

Trưởng ban: Vũ Thanh Thủy

Phó ban: Võ Thị Phương Ngân

Ban Truyền Thông

Trưởng ban: Lê Hương Trà

Phó ban: Lê Thị Minh Phương, Trần Văn Hưng

Ban Đối Ngoại

Trưởng ban: Phí Thị Bích Ngọc

Phó ban: Phạm Thanh Thủy

Ban Kỹ thuật

Trưởng ban: Nguyễn Công Hoàng

Phó ban: Đỗ Nam Sơn

Ban Nhân Sự

Trưởng ban: Khổng Thị Hồng Loan

Phó ban: Nguyễn Minh Tiến

 

 

Hy vọng các bạn đều sẽ cố gắng hết sức để ban của mình nói riêng và cả CLB nói chung ngày càng trở nên hoàn thiện, chuyên nghiệp, gắn bó và đoàn kết hơn.


Thông báo này được gửi đến toàn bộ các thành viên và cộng tác viên của CLB Nhà Ngân Hàng Tương Lai – TBC; đặc biệt là những thành viên và cộng tác viên K18, các em hãy luôn làm việc có tổ chức, có trách nhiệm, cố gắng hoạt động tốt trong ban của mình nói riêng và cùng giúp đỡ các TV, CTV ban khác nói chung để đưa CLB ngày càng đi lên.

Sự phát triển của TBC đang nằm trên đôi vai của chính các em, thế hệ chủ lực của CLB trong thời gian tới.

Ban chủ nhiệm và các ban còn lại luôn tạo mọi điều kiện cho các em thể hiện hết khả năng của mình, mong rằng các em sẽ giữ nhiệt huyết và thực sự muốn cống hiến cho mái nhà TBC!

 

Chia sẻ

София Дървен материал цени

София Дъски цена